Software ontwikkel methode

Dat de software ontwikkel methode belangrijk is weten we allemaal, wat we niet weten is hoe dit precies in zijn werking gaat. Heb je er ooit over nagedacht hoe dit werkt of ben jij nieuwsgierig? Blijf lezen en u zult versteld staan van de methodes.

Drie hoofdstromen

1- Waterval

Er wordt bij de waterval methode pas gestart met ontwikkelen als alle vereisten duidelijk en goed zijn. Iedere fase moet eerst volledig afgerond worden. Hier komt de naam waterval vandaan, er ontstaat eerst een stuwmeer van informatie die daarna wordt gestort in de volgende fase. 

2- Iteratief

Het snel ontwikkelen van een prototype staat hier centraal. Er wordt vanuitgegaan dat je eigenlijk nog niet zo goed weet wat je uiteindlijk wil. Het prototype wordt gebruikt om dit te ontdekken. Iteratieve modellen volgen een cyclus van:

 • ontwikkelen,
 • verbeteren
 • demonsteren.

Centraal in deze methode staat daarom het verwerken van feedback die je krijgt na een demonstratie van het prototype.

3- Spiraal

Het spiraalmodel combineert elementen van beide methodes Deze stroming wordt voornamelijk gebruikt als meerdere jaren aan een product wordt gewerkt. Er wordt als in een cirkel door dezelfde fases van het projectmodel gelopen, waarbij het project uiteindelijk steeds groter wordt. 

Populaire ontwikkelings methoden

Scrum

Scrum kent de volgende rollen voor teamleden:

 • product owner
 • ontwikkelteam
 • scrummaster

Feature-driven development

Feature-driven development (FDD) is een ontwikkelmethode die uit vijf basistaken bestaat. De eerste drie worden opeenvolgend doorlopen en daarmee wordt een globaal en goed model gemaakt. De laatste twee taken worden voor iedere te ontwikkelen feature steeds herhaalt.

 1. Ontwikkelen overall model
 2. Samenstellen feature lijst
 3. Plannen features
 4. Ontwerpen feature
 5. Bouwen feature

Waterval

De watervalmethode is de meest klassieke vorm van software-ontwikkeling. In deze methode wordt achtereenvolgens  als in een waterval door de verschillende fases van het software ontwikkelingsproces heen gegaan. Deze methode is zoals net genoemd het meest klassiek van alle methodes en dus betrouwbaar.

 1. Definitie & analyse
 2. Basisontwerp
 3. Technisch ontwerp
 4. Bouw & implementatie
 5. Testen
 6. Integratie
 7. Beheer & onderhoud

Kanban

Er kan bij Kanban op ieder moment geswitched worden in de planning en de methode kent, in tegenstelling tot scrum, geen vaste oplevermomenten. Wel wordt bijgehouden wat de gemiddelde doorlooptijd is van features, zodat een toekomstige werkplanning hierop afgestemd kan worden.

Lean

Lean software-ontwikkeling (LSD) kan worden samengevat in zeven principes, die erg lijken op de principes uit de lean productie in industriële omgevingen.

 1. Voorkom verspilling
 2. Versterk het leereffect
 3. Beslis zo laat mogelijk
 4. Lever zo snel mogelijk
 5. Geef het team verantwoordelijkheid
 6. Kwaliteit
 7. Zie het geheel